Aktualności

24-10-2016

Wizyta Organizacji Media TerraNea


Projekt  „Polityki publiczne europejskiej jakości”
Kategoria: ogólna
Napisał: admin

W efekcie zaproszenia Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do wzięcia udziału w projekcje  „Polityki publiczne europejskiej jakości” Stowarzyszenie wydelegowało 2 osoby. Warunkiem udziału była znajomość języka angielskiego. Opracowano Indywidualny Plan Mobilności Ponadnarodowej na cel wizyty.
Była to 5 dniowa wizyta ( 19- 24 września) w organizacji pozarządowej Media TerraNea (Grecja ,Thesaloniki), z elementami obserwacji uczestniczącej, w organizacjach prowadzących kluby wolontariatu lub angażujących wolontariuszy w działania stałe i akcyjne (szczególnie sposoby pozyskiwania wolontariuszy, angażowania ich do działań, nagradzania itp.),
wolontariat we wdrażaniu polityk publicznych, szczególnie wolontariat osób młodych i osób w wieku 50+
– możliwość poznania skutecznych form fundraisingu wspierającego finansowanie wdrażania polityk publicznych
– poznanie dobrych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej
Podczas realizacji IPMP uczestniczki zapoznały się z dobrymi praktykami z zakresu partnerskiej, wielosektorowej pracy na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,  w tym   szczególnie osób z niepełnosprawnościami, z nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi i osób starszych, oraz współtworzenia i wdrażania polityk publicznych w tym obszarze. Nabyta wiedza i umiejętności przełożą się na skuteczniejsze funkcjonowanie instytucji wysyłającej i zwiększenie jej efektywności w począwszy od diagnozy, przez wzajemne informowanie się, tworzenie, konsultacje, wdrażania i ewaluację w kontekście współtworzenia polityk publicznych.poprzednia strona: Galeria
następna strona: Kontakt z nami


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
Powered by CMS Made Simple, projektowanie stron internetowych INiT7