09-11-2018

Akcja Znicz Pamiętam


W dniach 30, 31.10 i 02.11. 2018 r przeprowadzono coroczną Akcję Znicz  "Pamiętam"
Kategoria: ogólna
Napisał: admin

W dniach 30, 31.10 i 02.11. 2018 r przeprowadzono coroczną Akcję Znicz  Pamiętam. Wolontariusze z LO im. Stefana Żeromskiego pod opieką pedagog Pani Małgorzaty Kuzia w wyniku sprzedaż zniczy okolicznościowych zebrali kwotę 756 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu jednorazowego użytku. Całkowity wynik finansowy:
335,60 zł – koszt zniczy
421– zysk przeznaczony na zakup sprzętu jednorazowego użytku.


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za każdą cząstkę dobra wniesioną w tę Akcję.