Działalność stowarzyszenia

Ogólnopolska akcja: "Hospicjum to też życie."

Wzięło w niej udział Stowarzyszenie,j ako organizacja wspierająca jednostkę Niepubliczny Zakład Medycyny Paliatywnej o strukturze: hospicjum domowe i poradnia medycyny paliatywnej.

Kampania odbyła się w dniu 7 listopada 2004r.transmitowana przez TV prog.I

W wyniku tej kampanii społecznej otrzymaliśmy:2 materace przeciwodleżynowe, glucometr, koncentrator tlenu i karton rekawic latexowych.

Kontynuacja kampanii będzie w listopadzie 2005, w której każdy z nas moze wziąć udział wysyłając SMSa na wcześniej podany numer. Tuż przed akcją będzie informacja plakatowa, ogłoszenie w radiu Bartoszyce i TV Bartsat.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie czerwiec - grudzień 2005r

  1. Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Hospicjum to też życie zdążyć z prawdą” październik - listopad rok 2005.
    1. zorganizowanie koncertu i debaty – współpraca z Bartoszyckim Domem Kultury i MOPS w Bartoszycach
    2. udział w edukacyjnej audycji radiowej na temat działalności statutowej Stowarzyszenia i współpracy z hospicjum domowym na rzecz chorych dotkniętych chorobą nowotworową – Radio Bartoszyce.
  2. Nawiązanie współpracy ze Stacją Johanitów dotyczącej wypożyczania sprzętu rehabilitacyjno – pielęgnacyjnego i udostępniania środków pielęgnacyjno – opatrunkowych chorym znajdującym się pod opieka hospicjum domowego.

Podczas ogólnopolskiej kampanii ,,Hospicjum to też życie” Akcent został położony na wolontariat 50+ i na współpracę z młodymi wolontariuszami, czyli z młodzieżą. Z zebranych pieniędzy planuje się zakupić kolejny koncentrator tlenu i wymienić stare materace na nowe. Potrzebna też jest druga pompa infuzyjna. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie pacjentom Hospicjum domowego.

Dzięki wrażliwości naszego lokalnego społeczeństwa i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w działalność Statutową ukierunkowaną na możliwość pozyskiwania środków finansowych zakupiono:

  • 1 koncentrator tlenu,
  • 10 materacy przeciwodleżynowych ,, 2 ssaki,
  • 2 wózki inwalidzkie oraz inny drobny sprzęt medyczny,
  • również dofinansowano zakup 1 pompy infuzyjnej.

poprzednia strona: Sprawozdanie
następna strona: Informacje z działalności


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
Powered by CMS Made Simple, projektowanie stron internetowych INiT7