O stowarzyszeniu


Stowarzyszenie zarejestrowane jest pod nr  KRS 0000052186

posiada konto bankowe nr 22102035700000240200296954


Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej jest organizacją wspierającą działalność Hospicjum domowego i Poradni medycyny paliatywnej na terenie swojego działania realizuje następujące cele:

 1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej opieki
 2. szkolenie osób sprawujących opiekę
 3. kształcenie personelu medycznego w dziedzinie opieki paliatywnej
 4. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp. Spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju
 5. gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury ( książki, czasopisma, filmy itp. ) z dziedziny opieki paliatywnej
 6. popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły
 7. współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy
 8. pomoc w uruchomieniu i wyposażeniu hospicjum wolnostojącego na terenie działania Stowarzyszenia
 9. pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin
 10. zapewnienie personelowi medycznemu ochrony prawnej
 11. ułatwienie realizacji zadań zawodowych, dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej
 12. dążenie do właściwego wyposażenia i funkcjonowania gabinetów medycznych
 13. inne formy działalności

Stowarzyszenie liczy 16 członków pracujących w wolontariacie

 • Małgorzata Maniak – prezes
 • Ewa Harhaj - skarbnik
 • Stanisława Marta Kosmala – sekretarz

Komisja rewizyjna:

 1. Elżbieta Pudlik – przewodniczący
 2. Jolanta Węgłowska
 3. Izabela Seretna

Działa od września 1999 roku. Od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.następna strona: Statut stowarzyszenia


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
Powered by CMS Made Simple, projektowanie stron internetowych INiT7