SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOSCI

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA OPIEKI PALIATYWNEJ ZA ROK 2013

Bilans Stowarzyszenie 2013r.

Przepływ środków Stowarzyszenie 2013r.

Sprawozdanie Merytoryczne 2013r.

Rachunek wyników Stowarzyszenie 2013r.


poprzednia strona: SPRAWOZDANIA
następna strona: Sprawozdanie


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
Powered by CMS Made Simple, projektowanie stron internetowych INiT7